S e r v i c e  b e u r t  g r o o t  c a r a v a n

Controle van het onderstel
Nadat de caravan de werkplaats is ingereden wordt de caravan eerst gecontroleerd op scheefstand (slijtage asrubbers). De caravan wordt direct aangesloten op 230V zodat de juiste werking van de koelkast op een later tijdstip is vast te stellen. Vervolgens wordt de caravan met een brug omhoog getild. Bij de inspectie van de onderzijde wordt onder meer gekeken naar de toestand van de oplooprem, de remkabels, de bevestiging van de diverse leidingen aan de vloer en de reservewielhouder. Ook wordt gecontroleerd op eventuele beschadigingen aan het chassis en de dissel. Vervolgens worden alle chassisbouten nagetrokken.

Banden
Voordat het wiel wordt gedemonteerd wordt eerst gecontroleerd op eventuele speling en slijtage van de wiellagers, naven en keerring. De caravanband wordt beoordeeld op eventuele breuken in de staalgordels of andere beschadigingen zoals deuken, bulten en scheuren. De ouderdom van de band wordt gecontroleerd aan de hand van de DOT-code. Deze code geeft het week en jaarnummer weer. De banden van de kluscaravan dateren van week 51 uit 2002. De BOVAG hanteert als norm dat banden na 5 jaar vervangen moeten worden. De bandenspanning wordt aangepast tot 65 PSI (4,5 bar). Nadat de velg is gecontroleerd op eventuele beschadigingen en de wielbouten zijn losgedraaid wordt de remtrommel gedemonteerd.
De remvoering wordt gecontroleerd op dikte en mogelijke beschadigingen. Ook bij een nog jonge caravan met weinig kilometers kunnen de remschijven kapot zijn door bijvoorbeeld overhitting (rijden in de bergen). De remschijven van de kluscaravan zijn echter nog prima in orde. Volstaan kan worden met het reinigen van de remmen en de remtrommels. Na deze schoonmaakbeurt wordt de remvoering licht opgeschuurd en worden de bewegende delen opnieuw gesmeerd. De nieuwe borgmoer wordt met een momentsleutel vastgezet
m. olde scholtenhuis 

g   a   r   a   g   e   b   e   d   r   i   j   f
M o b i l i t e i t s s p e c i a l i s t
Bodem en onderstel
Nadat de remmen en de handrem zijn afgesteld wordt de bodem en de bevestiging van de opbouw van de caravan aan het onderstel gecontroleerd. De uitdraaisteunen worden van een nieuwe smering voorzien zodat deze weer soepel en zonder lawaai in- en uitgedraaid kunnen worden. Vervolgens is de dissel aan de beurt. De rubber stofhoes, de breekkabel en de breekring worden gecontroleerd op beschadingen. Het neuswiel krijg een nieuwe laag vet en de werking van de oploopremschokdemper wordt getest..
Tip
Voorkom beschadiging van de remschoentjes door de handel van de stabilisator volledig te openen. Wordt de handel niet geheel geopend, dan steken bij het neerlaten van de koppeling op de kogel de remschoentjes nog te ver uit waardoor er stukjes van af kunnen breken. Een kostbaar foutje, want een set remschoentjes varieert in prijs van tussen de 38 en de 70 euro.
Controle van de opbouw en globale vochtmeting
Bij de controle van de opbouw wordt gecontroleerd of de wettelijk vereiste lengtedriehoeken, zijreflectoren en kentekenplaat aanwezig zijn. Verder wordt getest of de handgrepen en de disselklep goed vast zitten en of de deur en de serviceluiken goed sluiten . Ook wordt op het dak gecontroleerd of de daar aanwezige doorvoeren zoals het schoorsteentje en een eventuele TV-mast niet zijn beschadigd of los zitten.
Onderdeel van de onderhoudsbeurt is een globale vochtmeting. Hierbij worden de vloer, de wanden, het dak en de dakdoorvoeren op een aantal plaatsen gecontroleerd op de aanwezigheid van vocht. Deze controle vind plaats met behulp van een vochtmeter. Indien er aanwijzingen zijn van vochtinwerking, dan wordt de klant de mogelijkheid geboden om de globale meting uit te breiden tot een uitgebreide vochtmeting.

Controle van electra en gas
De 7/13-polige stekker van de caravan wordt aangesloten op een speciale schakelkast welke is aangesloten op een 12V-accu. Via verschillende schakelaars in de kast wordt de verlichting (per groep) gecontroleerd. De werking van de achterlichten, de remlichten, het derde remlicht, de richtingaanwijzers, de breedtelichten, de contourverlichting en de nummerplaatverlichting wordt hierbij getest. Sinds dit jaar wordt ook op de aanwezigheid (en juiste werking) van het mistachterlicht gecontroleerd.
Ook de caravanstekker wordt nagezien op eventuele beschadigingen en loszittende bedrading. Bij de kluscaravan blijkt een pool los te zitten. Na het openen van de stekker is te zien dat corrosie de contacten heeft aangetast. Reden om het binnenwerk van de stekker te vervangen. In de caravan wordt de 230V-installatie nagelopen. De netaansluiting (CEE), verlichting, stopcontacten, omvormer, zekeringautomaat, aardlekschakelaar worden stuk voor stuk gecontroleerd. De koelkast was reeds bij aankomst aangesloten op 230V en blijkt prima te werken. Hierbij wordt ook de werking van de 12V schakelaar gecontroleerd zodat deze onderweg tijdens de constante stroomdraad kan worden gevoed. De watervoorziening wordt (droog) getest door de kraantjes even open te zetten. Als het waterpompje zich dan laat horen is ook dit punt afgerond.
Gastoestellen en -installatie
De werking van de aanwezige gastoestellen, zoals de koelkast, de kachel en het gasstel wordt uitgeprobeerd. Van de kachel wordt de mantel verwijderd om het aanwezige stof weg te blazen. De gasleiding wordt met behulp van een speciaal pompje onder druk gezet (afgeperst). Het pompje blijft enige tijd aangesloten en de druk mag hierbij niet teruglopen. Ondertussen controleert de monteur de gasdrukregelaar op de aanwezigheid van een afblaasventiel. Indien dit ventiel ontbreekt wordt de gasregelaar vervangen.
Termijnen Ten aanzien van gasflessen geldt er een wettelijk voorschrift dat deze na 10 jaar opnieuw gekeurd moeten worden. De levensduur van de gasdrukregelaar en de gasslang zijn niet wettelijk geregeld. De BOVAG adviseert om een gasdrukregelaar (met afblaasventiel) na 10 jaar te vervangen. Voor de butaanslang (zwart) wordt vervanging binnen 2 jaar aanbevolen. Voor de propaanslang (oranje) is dit na 4 jaar.
Gasflessen
Ook het jaartal van de gasflessen wordt gecontroleerd. Bij de gasslang kijkt de monteur of deze nog is voorzien van slangklemmen. Is dit het geval, dan ruilt hij de slang om voor een exemplaar met aangeklonken koppelingen. Op zich heeft hij hier een punt want voor de prijs van een gasslang (zo'n 6.50 euro) wil je als klant liever geen risico lopen.